Contact us.

Bộ nhận diện thương hiệu của Joiha, tất cả đã được đăng ký từ mẫu logo cho đến tên thương hiệu, mọi việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi mà không được sự cho phép đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật.

VIETNAM

95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3
Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 8 66863930
support@joiha.com

UNITED STATES

coming!

Write us.

Bạn có việc gì cần liên hệ Joiha, vui lòng điền form dưới đây, chúng tôi sẽ phản lồi lại bạn trễ nhất là 24h, không tính cuối tuần và ngày lễ.