Nếu được bạn có thể cung cấp số điện thoại cho Joiha để liên lạc được tiện lợi hơn.
Vấn đề của bạn thuộc dạng nào? *
Vui lòng chọn vấn đề bạn cần liên lạc để nội dung dễ dàng đến bộ phận hỗ trợ cần thiết.
 
 
  • Địa chỉ: 59 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Điện thoại: 08-6686-3930
  • Email: support@joiha.com
  • Giờ làm việc: 8h-16h (nghỉ ngày chủ nhật)